LBS garbės prezidentas MEČISLOVAS MARIŪNAS

Titulinis / Valdymas / LBS garbės prezidentas MEČISLOVAS MARIŪNAS

LBS garbės prezidentas prof. habil. dr. Mečislovas Mariūnas


Mokslinis laipsnis ir vardas:

 • Technologijos mokslų daktaras nuo 1969 m., docentas nuo 1975 m.
 • Habilituotas daktaras nuo 1984 m., profesorius nuo 1985 m.
 • Tarptautinės informatikos akademijos prie Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinės tarybos tikrasis narys.
 • Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas.


Darbo adresas:


VGTU Mechanikos fakultetas Biomechanikos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius
Tel.: 8 5 2744748, el. paštas mariunas@vgtu.lt


Kvalifikacija:

 1. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, inžinierius mechanikas nuo 1967 m;
 2. Kauno politechnikos instituto Mokslo taryba, technikos mokslų daktaras nuo 1969 m;
 3. TSRS Mokslo Akademijos Instituto „Mašinovedinie“ Maskvoje Mokslo taryba, habilituotas technikos mokslų daktaras nuo1984 m.


Kursai ir stažuotės:

 1. 1994 m vasario 4 d. – kovo 30 d. Mokslo stažuotė Sheffield Universitete, Anglijoje;
 2. 1996 m liepos mėn. dešimties dienų “Design for quality” kursai, Bologna Universitete, Italijoje;
 3. 1996 m kovo mėn. 2 savaičių “Transport Engineering and Management” kursai, Šisuarės Londono Universitete, Anglijoje ir kt.
 4. Seminaras Linčiopingo Universitete (Švedija, Linčiopingas) 1999 02 07 – 14;
 5. Seminaras Lundo Universitete (Švedija, Lundas) 1999 09 20 – 26;
 6. Seminaras Karališkajame technologijos institute (Švedija, Stokholmas), 2000 03 06-13;


Darbo patirtis:

 

 1. 1959-1964 m. dirbo Lietuvos Liaudies ūkio tarybos mašinų gamybos valdybos projektavimo- konstravimo biure, vyr. technikas, inžinierius, vyr. inžinierius, vedantysis inžinierius;
 2. 1964-1972 m. dirbo Metalų pjovimo staklių eksperimentinio mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale, vedantysis inžinierius, grupės vadovas, vyr. mokslinis bendradarbis;
 3. Nuo 1972 m. dirba Vilniaus Gedimino Technikos Universitete, vyr. dėstytojas, docentas, profesorius;
 4. 1984-1990 m.- Mašinų gamybos katedros vedėjas;
 5. 1987 - 2006 m. m. Mechanikos fakulteto dekanas;
 6. 2001-2007 m. m.- Biomechanikos katedros vedėjas.
 7. Nuo 2007.09.01  - profesorius emeritas.


Visuomeninė veikla:


Tarptautinės informatikos akademijos (International Informatization Academy) narys nuo 1999 m.; Europos dekanų asociacijos akademinio tinklo (Association of European Academic Network) narys nuo 2000 m.; Europos biomechanikų sąjungos (European Society of Biomechanics) narys nuo 2002 m.; IFTOMM (Tarptautinė federacija mokslui apie mašinas vystyti) Žmogus-mašina sistemų techninio komiteto (Technical Committee for Human-Machine Systems) narys; IFTOMM Nacionalinio komiteto pirmininko pavaduotojas.


Tarptautinių mokslo žurnalų „ACTA of Bioengineering and Biomechanics“ (Lenkija) ir „Friction and Wear („Трение и Износ“, Baltarusija), „Mechanika w Medicinine“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių periodinių mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ redakcinių kolegijų narys; Tarptautinės Consortium BALTECH magistrantūros studijų programos „Industrial Engineering and Management“ „Task force“ grupės narys ir atsakingasis vykdytojas; Lietuvos biomechanikų sąjungos prezidentas; nuo 1999 m konferencijos BIOMDLORE (biomechanika, bioinžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, reabilitacija) mokslo komiteto ir organizacinio komiteto pirmininkas; konferencijos BIOMDLORE leidinio redakcinės kolegijos pirmininkas. Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros asociacijos (The International Association of Science and Technology for Development, IASTED) tarptautinės Biomechanikų konferencijos (Conference on Biomechanics) 2002 m. Rhodes (Graikija), 2003 m. Genuja (Italija), 2004 m. Honolulu (JAV), 2005 m. Benidormas (Ispanija) ir 2006 m. Maljorka (Ispanija) tarptautinės programos komitetų narys; Tarptautinės biomechanikų konferencijos „Biomechanics“, vykusių Poznanėje, Čenstochovoje, Vroclave, Varšuvoje, Gdanske (Lenkija) ir kt., mokslo komitetų narys; 13-osios Europos biomechanikų sąjungos tarptautinės konferencijos Mokslo komiteto narys, Vroclavas, Lenkija; VGTU Mechanikos fakulteto Tarybos narys, VGTU Senato Technologijos mokslų, mechanikos krypties komisijos narys.