Teorinė ir fundamentalioji biomechanika bei biomedicininė inžinerija

Titulinis / Skyriai / Teorinė ir fundamentalioji biomechanika bei biomedicininė inžinerija

TEORINĖS IR FUNDAMENTALIOSIOS BIOMECHANIKOS BEI BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS skyriaus vadovas Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. habil. dr. M. Mariūnas


Skyriuje atliekami šie moksliniai darbai:

  1. Endoprotezų ilgaamžiškumo didinimas, panaudojant daugiasluoksnes dangas nanotechnologijų lygmenyje bei biologinius tepalus;
  2. Protezų grandžių standžio ir gamybos paklaidų įtaka žmogaus eisenai;
  3. Regos ir klausos reabilitacija, panaudojant specialius taktilinius aparatus;
  4. Kraujo tekėjimo patologiškose kraujagyslėse bei jų stiprumo charakteristikų problemų tyrimas;
  5. Biosignalų atpažinimas ir jų ryšio su žmogaus darbingumo rodikliais tyrimas;
  6. Neįgaliųjų transportavimo vežimėliuose viešoje transporto sistemoje problemų tyrimas ir kt.


Teorinės ir fundamentalios biomechanikos bei biomedicininės inžinerijos skyrius  kartu su VGTU Biomechanikos katedra kasmet organizuodavo mokslinį – praktinį seminarą BIOMDLORE’ - “Biomechanika, medicinos inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija”, kuris nuo 2006 m. tapo  tarptautine konferencija.


Biomechanikos katedra kartu su LBS leidžia konferencijų medžiagos leidinį „Biomdlore“. Geriausi straipsniai spausdinami mokslo žurnale, leidžiamame anglų kalba “Journal of Vibroengineering:” Šis žurnalas nuo 2007 m referuojamas THOMSON SCIENTIFIC (ISI Web of Science) ir kituose duomenų bazėse.


Skyriaus vadovui vadovaujant per 1996-2013 metus paruošti 8 daktarai.


Skyriaus nariai per 2002-2013 m. m. paskelbė virš 90 mokslo straipsnių užsienio žurnaluose, iš jų 20 straipsnių žurnaluose, referuojamuose THOMSON SCIENTIFIC (Web of Science), virš 20 straipsnių Master List duomenų bazėse, ir apie 50 straipsnių kitoje spaudoje.
Skyriaus vedėjas prof. M. Mariūnas kartu su LBS mokslo sekretore A. Šešok parengė ir išleido 3 vadovėlius ir 2 mokomąsias knygas VGTU Biomechanikos katedros studentams.