Prezidiumas

Titulinis / Prezidiumas
Prezidiumą sudaro Lietuvos biomechanikų sąjungos prezidentas, viceprezidentai, LBS skyrių vadovai bei kiti rinkti nariai:

  • prof. habil. dr. M. Mariūnas – prezidentas ir skyriaus vadovas;
  • prof. dr.  T. Toločka – viceprezidentas;
  • doc. dr. V. Eidukynas - skyriaus vadovas;
  • prof. habil. dr.  V. Lauruška – garbės narys ir skyriaus vadovas;
  • doc. dr. J. Griškevičius –viceprezidentas ir skyriaus vadovas;
  • doc. dr. E. Jotautienė  – skyriaus vadovė;
  • prof. habil. dr.  G. Žiliukas – skyriaus vadovas;
  • doc. dr. A. Juocevičius – LBS narys;
  • habil. dr. J. Brožaitienė - viceprezidentė ir skyriaus vadovė.