Biosignalų analizės, komunikacijos ir aplinkos kontrolės

Titulinis / Skyriai / Biosignalų analizės, komunikacijos ir aplinkos kontrolės

BIOSIGNALŲ ANALIZĖS, KOMUNIKACIJOS IR APLINKOS KONTROLĖS skyriaus vadovas Šiaulių universiteto rektorius prof. habil. dr. Vidas Lauruška.

 

  • Šiaulių universiteto rektorius (nuo 2007 m.)
  • Technologijos mokslų daktaras nuo 1983 m, docentas nuo 1985 m.,
  • Tarptautinės Medicininės ir Biologinės Inžinerijos Federacijos narys, nuo 2006 m. 


Dalyvauja tarptautinėse mokslo programose:

  1. Eureka projektas.  Žvilgsniu valdoma aplinkos kontrolės sistema neįgaliems Nr E!3214. Akronymas ECOGASYD. Partneriai: Tikroji ūkinė bendrija “Rinkevičiaus ir Gintauto bendrija”, Genod (Prancūzija), College de France (Prancūzija), Prancūzijos atominės energijos komisariatas. Trukmė 3 metai. Pradžia 2004-01-01. Pabaiga 2006-12-31
  2. 6BP programa. Network of Excellence. Communication by Gaze Inter¬action No 511598. Akronymas COGAIN. Apie 30 partnerių. 5 metai. Pradžia 2004. Pabaiga 2009.
  3. 6BP programa. Strep projektas. Multimodal collaboration environment for inclusion of visually impaired children. Akronymas MICOLE. Trukme 3 metai 13 partnerių. Pradžia 2004.09.01. Pabaiga  2007. 09.01


Darbo adresas:

Vilniaus g. 88, LT-76353 ŠIAULIAI
telefonas 8 41 595800
tel./fax. 8 41 595809
El. paštas:vidas.lauruska@tf.su.lt


Skyriaus tyrimų kryptis - Kompiuterių panaudojimo neįgaliųjų komunikacijos ir aplinkos kontrolės reikmėms tyrimas.