Apie LBS

Titulinis / Apie LBS

 

Lietuvos biomechanikų sąjunga oficialiai įregistruota 2002 m. gruodžio 10 d.

Pagrindiniai LBS tikslai, funkcijos ir uždaviniai

  1. Koordinuoti Sąjungos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti.
  2. Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Respublikos bei užsienio šalių organizacijose.
  3. Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su kitų šalių draugijomis.
  4. Teikti Sąjungos nariams informaciją mokslo, naujų technologijų, investicijų, personalo mokymo, parodų bei mugių ir kitais klausimais.
  5. Organizuoti bendrą dalyvavimą parodose, konferencijose ir mugėse.
  6. Užsiimti leidyba.
  7. Plėsti tarptautinius ryšius, sudarant bendradarbiavimo sutartis su užsienio miestų ir kraštų atitinkamomis organizacijomis.